Om Saffran

Saffran, mycket uppskattad som krydda och färgämne, härstammar från stigmatisering och varianter av saffran krokus, eller Crocus sativus. Det är en perenn växt som blommar på hösten och misstas ofta för sin vilda kusin som kallas höstkrokus, ibland med dödlig resultat.

Saffron Plant

Under hela sin historia som saffran odlas för humant bruk, har saffran selektivt avlats att producera längre pistillmärken. Denna avel har resulterat i en steril växt som inte kan reproducera utan mänsklig hjälp. Blommorna producerar inte frön utan rotknölen av saffrankrokusen måste grävas upp, separeras och sedan planteras om för att nya saffrankrokusar ska växa.

Varje år växer saffran krokus från en rotknöl som i sin tur ger så många som tio nya "rotknölar". Det är från dessa rotknölar de nya plantorna sprids. Efter att de har grävts upp, delas och omplanteras dem. Den överordnade rotknölen dör ut efter ett år och lämnar kvar sina rotknölar som på så sätt håller växtens art vid liv.