Saffrans historia

Som medicinalväxt och färg har saffran använts i mer än 50.000 år och upptäcktes i förhistoriska nordvästra Iran. Dess omfattande användning och höga värde har gjort att den spridits över alla kontinenterna. Allt från Kina till Europa.

Sumererna använde saffran som bytesmedel i Persien och saffran började att sprida sig i popularitet och geografiskt omkring 10: e århundradet före Kristus. Alexander den store avände Persisk saffran för infusioner, matlagning och bad. Fenicierna använde den för behandling av melankoli, medans man i Tamil använde saffran för att lätta på värkar vid födsel och religiösa riter för ca 2000 år sedan.

Grekisk historia berättar resor till Kilikien någon gång efter 1600 f.Kr., med målet att söka den bästa saffran för användning i parfymer, kosmetika, salvor och som byteshandel.

Egyptierna värdesatte saffran som ett afrodisiakum och Cleopatra använde enligt uppgifter det i hennes bad för att förbättra älskogen.

Saffran var så populär under 14: e århundradet i Europa att en stöld av ett enda fartyg som fraktade saffran utlöste "Saffran kriget", som varade i 14 veckor. I Nürnberg antogs senare Safranschou koden som gjorde saffran stöld straffbart med döden.

Saffran kom till slut till Amerika via Europa och började odlas i Pennsylvania 1730. Hög efterfrågan i Karibien höjde värdet av saffran till samma värde som guld fram till kriget 1812 då många handelsfartyg som transporterade saffran förstördes. "Pennsylvania dutch" saffran fortsätter att vara en specialitet än i dag.

Under hela sin rika och varierande historia, har en några saker varit konstanta, det värderas högt, högt eftertraktade och har hittat många underbara användningsområden över hela världen.