Saffran mot depression

Behandling vid depression med saffran.

Rapporter om att använda saffran för att behandla depression finns så långt tillbaka i tiden som det 14th århundradet, där diskussion om dess användning hittades i en medicinsk lärobok. Nya oberoende studier har bekräftat dess användning som en effektiv behandling vid depression.

Gamla persernas behandlingar genomsyrades av saffran bland annat i ett te för att behandla melankoli, och bevis visar fenicierna marknadsförde också saffran för denna typ av användning.

Saffran är en idealisk homeopatisk behandling och ger resultat i nivå med traditionella antidepressiva läkemedel.

En studie publicerad i november 2006 av Arak University of Medical Sciences fann att saffran betydligt förbättrade humör i krisdrabbade situationer hos studiedeltagarna. Två grupper, en gavs saffran och den andra en placebo, studerades under en period av sex veckor. Deltagarna från saffransgruppen rapporterade stora förbättringar av sina depressionssymptom. Även patienter med dokumenterade sjukdomar i hjärnan förbättrades över placebogruppen efter att fått saffran.

Saffran är också känd för sina lugnande och avkoppling egenskaper och kan användas för att behandla sömnstörningar, nervositet, och minskar effektivt stressnivån.

 

Saffran är effektivt för att nå till tidigare nivåer av lycka i kroppen och förnöjsamhet samt kan ha en hel kropps stimulerande effekt för förbättrad energi-och inre balans.