Våra Negin Saffranstrådar

Våra Negin Saffranstrådar

Vi har alltid högsta kvalitet på vår persiska saffran, känd som Negin. Negin saffran har fått en "Coupé" nivå och crocinen ges en rating på ca 230, vilket gör det bland den bästa saffranen i världen.

Negin saffran (en ”Spansk produkt” på grund av förfinandet i Spanien) kännetecknas av sina mycket långa trådar.

Negin Saffron

Saffranens kvalitet bestäms av en uppsättning standarder med ursprung i Spanien och är certifierad enligt IS 3632-2. Först reduceras saffranen till aska, sedan analyseras askan och tilldelas ett betyg baserat på fyra kvalitetsnivåer. Den mest betydande faktorn att bedömas är färgningsintensitet, som är resultatet av de karotenoider som finns i saffran.

Den högsta färgningsförmågan på saffran, med ett resultat som är större än 190, kallas "Coupe" i Spanien. "La Mancha" saffran har ett crocin innehåll av 180-190. Den tredje kvalitetsnivån "Rio" är av saffran som hamnar på rad 150-180. Denna nivå anses vara den standardnivå av saffran som säljs i vanlig handel. Den fjärde och sista kategorin anses vara sämre saffran, med en färgning intensitet 145-150 och kallas "Sierra".

Saffran är också betygssatt av smak och bitterhet med den spanska standarden, och de lägsta värdena för dessa är 20 respektive 70. Dessa värden påverkas av i vilken region den odlas samt även av torkning och lagrings metoder som används vid skörd av saffran.